Gamle Analer

Der er mange store billeder nedenfor, så siden skal lige have tid til at loade.

GAMLE ANALER"Gamle Analer" kunne på Alkoholdet godt være SÅ meget andet.


Men her er det faktisk Glimt fra Alkoholdets historiske arkiv.Da man havde den årlige match til fordel for juniorarbejdet.

Juniorerne gik så caddy og fik overskuddet af matchen.

Da tiderne skiftede, og juniorerne ikke længere gad gå caddy for gamle analer, stoppede pengestrømmen og matchen.

Alkholdets gamle sangbog.

Læg mærke til Svend Nøhr, som jo nu er tilbage.